Ziekmelding

Als uw kind ziek is of om een andere reden de school niet kan bezoeken, is het belangrijk dat wij dat tijdig weten. Graag worden we vóór het begin van de lessen gebeld. U kunt dit doen door dit aan te geven in Social Schools.

Als de leerling tijdens de les ziek wordt, neemt de school contact op met de ouder(s) met het verzoek het kind op te halen.