Stichting Panta Rhei vormt in 2019 het bevoegd gezag van zestien basisscholen in Leidschendam-Voorburg en omgeving. In 2019 telde de stichting ruim 450 medewerkers die gezamenlijk zorgdragen voor het onderwijs aan bijna 5.000 leerlingen. Het bevoegd gezag van Panta Rhei is in handen van een college van bestuur dat sinds februari 2017 uit één persoon bestaat. De toezichthoudende rol wordt vervuld door een raad van toezicht bestaande uit vijf personen.

Als besturingsfilosofie gaan we uit van het subsidiariteitsbeginsel: de verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Zo is iedere directeur integraal schoolleider en dus verantwoordelijk voor datgene wat in de school gebeurt.

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor alles wat in de organisatie gebeurt. Elk kwartaal verschijnt een bestuursrapportage waarin de ontwikkelingen op organisatieniveau worden beschreven (publieke verantwoording).

Direct door naar de website van Panta Rhei.