Oeps-beleid (anti-pestbeleid):


“Je mag elkaar niet storen, niet door je gedrag, door je houding of door je taalgebruik”.
Onze ervaring is dat de meeste kinderen heel goed weten wanneer hun gedrag storend is. Zij die daar moeite mee hebben leren wij om bij hun handelingen eerst na te gaan of anderen er last van kunnen hebben. Zij leren dat dat in eerste instantie het criterium voor goed gedrag is. Voor uw kind betekent dit dat we hem of haar voor storend gedrag één keer zullen waarschuwen. Bij een volgende “overtreding” moet het kind het “Oeps-dat ging even mis”-blad invullen. Door dat invullen willen we dat het kind nadenkt over dat gedrag. Het “Oeps”-blad wordt gebruikt voor een gesprek met het kind dat aan het eind van de dag na schooltijd plaatsvindt. Dit gesprek duurt 10 minuten en gaat vooral over het voorkomen van storend gedrag.
Het gesprek is dan geheel gericht op het ontwikkelen van een positieve houding. Deze “Oeps”-bladen worden tot het einde van het schooljaar bewaard. Zo kunnen wij er op terugkomen bij gedrag van dezelfde aard. Op deze manier kunnen we het gedrag van leerlingen beter volgen en kan het voor ouders ook verhelderend zijn. Na meerdere missers in een korte periode wordt er contact gezocht met de ouders met als doel het ontwikkelen van een positieve houding.
De consequenties van storend gedrag zijn altijd voor jezelf en zijn volledig voorspelbaar. Wij hebben geen alternatief strafsysteem maar een eenvoudige manier van duidelijkheid scheppenTekst toevoegen ...