TSO (tussenschoolse opvang)

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de tussenschoolse opvang. Dit betekent dat het bestuur verantwoordelijk is voor het bieden van een overblijfmogelijkheid op de Emmausschool.
Op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag kan uw kind op school overblijven.
Het overblijven op school wordt verzorgd door de professionele kinderopvangorganisatie Boter, Kaas en Overblijf (BKO). BKO levert personeel en materiaal om dit alles vorm te geven.

De school heeft op deze manier weinig omkijken naar de “regelkant” van de overblijf. Ook worden er in overleg met de school afspraken gemaakt over hoe de regels op de opvang aan kunnen sluiten op die van de school.

Uitgangspunt daarbij is dat de kinderen tijdens de opvang vrije tijd hebben en dus niet meer in de schoolbanken zitten. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich binnen de Tussen Schoolse Opvang op een natuurlijke manier kunnen ontplooien.

Hierin staan de volgende zaken voor ons voorop:
- Veiligheid en vertrouwen
- Aandacht op het speelse beleven
- Ontspannen, beleven en ervaren, zowel binnen als buiten, staat centraal
- Uitdaging bieden d.m.v. verschillende activiteiten
- Geen verplichte deelname aan activiteiten 

Voor meer informatie: Welkom op de website van Boter, Kaas en Overblijf