Visie

De Emmaus heeft een visie geformuleerd op vier verschillende gebieden. Hieronder zijn de vier uitspraken beschreven. De concrete uitwerking van de manier waarop wij invulling geven aan deze visie kunt u terugvinden in ons schoolplan 2023-2027.

Onderwijskundig
Kenmerkend voor ons onderwijs is dat leerlingen vaardigheden ontwikkelen waardoor ze hun talenten en kwaliteiten optimaal kunnen benutten. Ze krijgen inzicht in hun leerproces en zijn daar medeverantwoordelijk voor.

Professioneel
Wij zijn een veelzijdig team waarbij we gebruik maken van elkaars kennis en kwaliteiten.

Pedagogisch
Wij zorgen voor een veilige leeromgeving waarin het welbevinden van onze leerlingen centraal staat.

Maatschappelijk
Op onze school creëren we een leeromgeving waarin team, leerlingen, ouders en de samenleving bij elkaar betrokken zijn.