Medezeggenschapsraad

Aan elke school is een MedezeggenschapsRaad (MR) verbonden, dus ook aan de Rk Emmaus. Met ingang van dit schooljaar zijn we met een bijna geheel nieuwe MR aan de slag gegaan!. In de MR zitten drie vertegenwoordigers van het personeel en drie vertegenwoordigers van de ouders.

Wat doet de medezeggenschapsraad:
- De medezeggenschapsraad op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en leerkrachten meepraten, meedenken en adviseren over schoolbeleid, veelal in overleg met de directie.
- Tijdens de overlegmomenten komen diverse onderwerpen aan bod zoals; schooltijden, schoolplan, taken van de leerkrachten, vervangingsbeleid, veranderingen in het schoolcurriculum, etc.

Wie zitten er nu in de MR (2023-2024:
Mevrouw Patricia van Egmond (voorzitter)
Meneer Auke Hes
Mevrouw Lieke de Jonge
Mevrouw Marja Vurens, leerkracht groep 1-2A
Meneer Jorick Heijn, leerkracht groep 8A
Mevrouw Saskia Beyersbergen van Henegouwen, leerkracht groep 8B

De MR vertegenwoordigt dus zowel de ouders als de leerkrachten. We willen goed bereikbaar zijn voor de ouders, zodat we uw input mee kunnen nemen in onze overlegmomenten. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd. U kunt ons altijd bereiken door een bericht in Schoudercom te sturen naar de medezeggenschapsraad-mailbox of door te mailen naar: mr@rk-emmaus.nl . Ook kunt u altijd een van ons even aanschieten als u ons tegenkomt!

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De MR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn alle 16 scholen die vallen onder het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs PANTA RHEI vertegenwoordigd. De GMR heeft op belangrijke onderdelen advies- of instemmingsrecht. Het gaat dan om vraagstukken die over de meeste of alle scholen gaan. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor een ARBO dienst, regeling Tussenschoolse Opvang, verdeling budgetten, meerjarige hoofdlijnen beleid, managementstatuut, huisvesting.
Binnen de MR-en worden alleen nog maar zaken behandeld die de school betreffen.

We werken aan een nog betere bereikbaarheid voor ouders. Daar zijn al enkele ideen voor, maar helaas kunnen die vanwege de huidige coronamaatregelen nu geen doorgang hebben. Zodra dit kan, hoort u hier meer over.

Onze school wordt vertegenwoordigd in de GMR door mevrouw Helmy Bleeker, leerkracht groep 6.