Intern begeleider

De intern begeleider (IB-er) is speciaal opgeleid op het gebied van de zorg. Zij begeleidt leerkrachten in de aanpak van de zorgkinderen. Ook pleegt zij overleg met alle geledingen over de zorgleerlingen en de zorg, die de school kan bieden. Ook ouders kunnen haar raadplegen, indien zij een specifieke zorgvraag hebben.

Elke twee weken vindt er een zorgoverleg plaats tussen de directeur en de intern begeleiders. Drie keer per jaar bespreekt de intern begeleider en de groepsleerkracht de leerlingen van de groep. Uit deze gesprekken komen afspraken en handelingsadviezen die de leerkracht uit kan voeren. Verder is er regelmatig contact tussen de intern begeleider en de directeur over de ontwikkeling van de kinderen.

Op de Emmaus werken twee intern begeleiders:
Mevr. Marloes van Rijs (1 t/m 4)
 Mevr. Karin Bloemsma (5 t/m 8)