Verlofaanvraag

Indien u verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren) dient u daarvoor het formulier "vrijstelling schoolbezoek" in te vullen of een aanvraag doen in Social Schools.

Aanvragen voor verlof van één dagdeel (ochtend/middag) of langer
• Deze verzoeken moeten door de ouders schriftelijk worden ingediend op een bij de administratie verkrijgbaar (of hieronder te downloaden) formulier.
• De verzoeken moeten worden ingeleverd bij de administratie.
• De directeur is belast met de uitvoering van de Leerplichtwet en zodoende degene die het verlof toe- of afwijst.
• De ouders ontvangen van de beslissing schriftelijk bericht.
• Van de aanvragen en beslissingen wordt een boekhouding bijgehouden.
• Is een kind na afwijzing toch afwezig, dan wordt dit door de directeur, na contact met de ouders, als vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar van de gemeente gemeld.

Meer informatie over de leerplicht vindt u op de site van Regio Bureau Leerplicht Holland Rijnland: klik hier

Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek
Richtlijnen verlof buiten schoolvakanties