Klassenouders

Op onze school heeft iedere groep een klassenouder.
De leerkracht vraagt aan het begin van het schooljaar aan een van de ouders of hij/zij deze taak op zich wil nemen.

De taken van de klassenouders kunnen o.a. zijn:
* Het vragen van ouders voor vervoer.
* Het vragen van ouders voor begeleiding bij groepjes tijdens excursies.
* Het organiseren van de verjaardag van de juf/meester.
* Hand en spandiensten voor de groep.

Als er actie van de klassenouder verwacht wordt, zal de groepsleerkracht contact opnemen.