Vertrouwenspersoon

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar u het als ouder of personeelslid niet mee eens bent. U kunt dan een klacht indienen. In veel gevallen is het raadzaam om eerst te proberen om met elkaar in gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Als u er samen niet direct uit komt dan kunt u de kwestie neerleggen bij de schooldirecteur. In het geval dat u een meningsverschil met de schooldirecteur heeft, gaat u in eerste instantie naar het college van bestuur. Elke school heeft een contactpersoon, die u kan ondersteunen bij de informele afhandeling van de klacht. Ook kan de contactpersoon u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon zal de mogelijkheden tot bemiddeling onderzoeken en zo mogelijk zelf bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing. De stichting PANTA RHEI heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon: Mw. Mr. Janet Ranke

Binnen onze school hebben wij twee vertrouwenscontactpersonen waar u terecht kunt:
Helmy Bleeker - h.bleeker@rk-emmaus.nl
Irene Nagel - i.nagel@rk-emmaus.nl