Ouderraad

Wat is de oudervereniging? 

Op basisschool de Emmaus hebben we een oudervereniging. Ouders van kinderen die naar de Emmaus gaan zijn automatisch lid van de oudervereniging. De vereniging heeft als doel:  
“Het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school.” 

 

Wat is de ouderraad? 

De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging en bestaat uit een groep van ongeveer negen enthousiaste ouders. 

 

Wat doet de ouderraad? 

De ouderraad bevordert de samenwerking tussen ouders en school door te ondersteunen bij activiteiten en door de school te informeren over wat er leeft bij de ouders. In samenwerking met de evenementencoördinator van school organiseert de ouderraad leuke evenementen zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en de schoolreis. De ouderraad helpt bij praktische zaken, zoals het boeken van de locatie en het busvervoer van de schoolreis, het doen van boodschappen, het versieren van de school, enzovoorts. Ook zijn we vaak op de dag zelf aanwezig. 

 

Hoe is de ouderraad georganiseerd? 

De ouderraad bestaat uit vijf tot negen leden waaronder een voorzitter, penningmeester en een secretaris. Ouders zijn maximaal drie jaar lid van de ouderraad. Als leden vertrekken worden er vervangers gezocht, o.a. via de nieuwsbrief. Bij de samenstelling houden we rekening met de verdeling van ouders van kinderen in de onder- en de bovenbouw. De oudervereniging vergadert ongeveer 7 keer per jaar. 

 

Jaarverslag 

De ouderraad maakt elk jaar een verslag met daarin een samenvatting van alle activiteiten en een overzicht van de bijbehorende inkomsten en uitgaven. Iedere ouder van de Emmaus kan dit jaarverslag inzien bij de directie. 

 

Algemene ledenvergadering 

In het najaar is er een Algemene Ledenvergadering (ALV) van de oudervereniging, waarin de ouderraad het jaarverslag presenteert. Tijdens deze vergadering vindt er ook een eventueel wisseling in de samenstelling van de ouderraad plaats. De ALV is bedoeld voor alle leden van de oudervereniging, dus voor alle ouders van de school. 

 

Themabijeenkomst 

Soms koppelen we de Algemene Ledenvergadering aan een themabijeenkomst die interessant is voor alle ouders. Er worden dan vaak deskundigen uitgenodigd om een presentatie te houden. 

 

Meedoen 

Vindt u het leuk om mee te helpen met activiteiten en wiltu meepraten over wat er speelt op school? De ouderraad zoekt regelmatig naar nieuwe leden. Heeft u vragen of wilt u graag lid worden van de ouderraad, stuur ons dan een berichtje. Dit doet u door in Schoudercom een nieuw bericht aan te maken> Klik vervolgens bij ‘Aan’ op het plusje > Vink daarna de ouderraad mailbox aan.