Ouderraad

Op basisschool de Emmaus hebben we een enthousiaste ouderverenging (ook wel ouderraad genoemd) waar ouders lid van kunnen worden. In vergelijking met de beleidsmatige taak van de medezeggenschapsraad (MR) heeft de oudervereniging een meer uitvoerende taak. In samenwerking met het onderwijsteam en met behulp van alle andere ouders worden tal van evenementen door de oudervereniging georganiseerd (zoals schoolreisje, sinterklaasviering en kerstfeest).

Het doel van de oudervereniging is het bevorderen van de relatie tussen het onderwijsteam, de ouders en de school te ondersteunen. De werkzaamheden van de oudervereniging dragen bij aan het optimaal functioneren van de school.

De oudervereniging bestaat uit minstens 9 leden die samen het bestuur vormen. Leden van de vereniging zijn ouders van de leerlingen, die staan ingeschreven bij de Emmaus, die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door de ouderraad als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Binnen het bestuur zijn er verschillende functies: er is een voorzitter, penningmeester, secretaris en er zijn leden.

De oudervereniging vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

Tot de taken behoren o.a.

- Het organiseren van en helpen bij activiteiten die deel uitmaken van het lesprogramma of die buiten het lesprogramma vallen. Dit steeds in overleg met en onder verantwoording van de schoolleiding.
- Contact onderhouden met de MR over zaken die ouders in het bijzonder aangaan.

Ieder jaar wordt een jaarverslag gemaakt waarin het bestuur verantwoording aflegt over het in het afgelopen jaar gevoerde (financiële) beleid. Dit jaarverslag ligt ter inzage bij de directie.

Heeft u vragen voor de oudervereniging of heeft u interesse in een rol binnen de oudervereniging?

U kunt ons bereiken via:  or@rk-emmaus.nl