Aanmelden

Een enthousiast team zorgt voor gedegen onderwijs en begeleiding van de kinderen. Bent u nieuwsgierig geworden hoe wij werken en hoe de school er van binnen uitziet? Bel dan om u aan te melden voor een rondleiding door de school. Deze vinden ongeveer maandelijk plaats op de dinsdag. U bent van harte welkom!

U kunt uw kind vooraanmelden door gebruik te maken van dit formulier.

Cohorten voor dit jaar (zie aannamebeleid):

Aanmeldkwartalen op geboortejaar (cohorten)

Aantal beschikbare plaatsen

Eventueel loten en brief uit over wel/geen beschikbare plaats 

Juli t/m september 2020

8

Woensdag 4 oktober 2023

Oktober t/m december 2020

8

Woensdag 10 januari 2024

Januari t/m maart 2021

7

Woensdag 17 januari 2024 

April t/m juni 2021

7

Woensdag 6 maart 2024 

Juli t/m september 2021

8

Woensdag 26 juni 2024 

April t/m september 2021

8

Woensdag 8 januari 2025


Indien u verhuist naar Voorschoten en u bent op zoek naar een plek bij ons op school om in te stromen, neem dan contact op over de mogelijkheden.

Wanneer de school onvoldoende informatie heeft om te beoordelen of uw kind plaatsbaar is, omdat ouder(s)/verzorger(s) geen toestemming geeft/geven voor het opvragen van informatie bij de voorschool, de vorige school of voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek, kan de school besluiten de aanmelding niet in behandeling te nemen. Hiermee vervalt de zorgplicht van de school.

Wij werken volgens het aannamebeleid zoals beschreven in dit document.