Ouder en school

Als school hechten wij grote waarde aan de samenwerking met onze ouders; we hebben immers een gezamenlijke taak te volbrengen. Een goede communicatie is hierbij onmisbaar. De directie en intern begeleider zijn altijd bereid u te woord te staan. Het kan echter voorkomen, dat zij afwezig zijn door extern overleg. Wilt u een van hen spreken, dan kunt u het beste vooraf een afspraak maken. Wilt u de leerkracht spreken, dan graag na schooltijd. De leerkracht kan dan de aandacht aan de kinderen geven bij de aanvang van de lessen. Zaken die echt niet kunnen wachten tot na schooltijd, kunt u natuurlijk wel melden. Vanuit de school proberen wij de ouders zo goed mogelijk te informeren, bijvoorbeeld via deze website en onze nieuwsbrieven. Veel ouders participeren in de school bij allerlei activiteiten. Als u de items links aanklikt kunt u zien waar ouders ons zoal mee ondersteunen.