Brengen en halen.

Brengen
Aan het begin van de schooldag

Vanaf 08.15 uur is er een leerkracht aanwezig op het speelplein van de groepen 3 t/m 8. Zodra de eerste bel om 8:20 uur gaat, kunnen de kinderen de school binnen gaan. Alle kinderen gaan zelfstandig naar de klas. Bijna alle kinderen komen binnen via de deur in hun klas. Alleen bij groep A, 5, 7 en 8 wordt er gebruik gemaakt van de dichtst bij zijnde ingang. 

Om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen en vlot de lessen te kunnen beginnen, komen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8, zelfstandig naar school. Mochten er bijzonderheden zijn, die gemeld dienen te worden aan de leerkracht, dan kan de ouder natuurlijk meekomen. 

's Middags na de lunchpauze

De kleuters worden om 12:55 uur door de ouders in de klas gebracht. Leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 komen zelfstandig de school binnen.   

Halen
Kinderen ophalen voor de lunchpauze
Wanneer de bel is gegaan, komen de ouders van de groepen 1-2 de leerlingen in de school ophalen.
Kinderen ophalen aan het einde van de schooldag

De ouders wachten buiten op het schoolplein. Wanneer de bel is gegaan, komen de leerkrachten van de groepen 1-2 de leerlingen naar het plein brengen. De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 gaan zelfstandig naar buiten. 

Na schooltijd is er op de schoolpleinen geen toezicht. Leerlingen vertrekken na maximaal 30 minuten na aflopen van de schooltijd.