Passend Onderwijs

Jaarlijks brengen wij in kaart op welke manier wij invulling geven aan passend onderwijs op de Emmaus. Dit is terug te lezen in het de rapportage van Perspectief op School (POS). Jaarlijks wordt de rapportage opgemaakt in december van het schooljaar.

Ouderrapportage 2020-2021