Kunstmenu

De Emmaus heeft een contract met het Kunstgebouw. Het Kunstgebouw  heeft een kwalitatief hoogwaardig kunstaanbod voor basisschoolleerlingen ontwikkeld. Zij biedt de school een dekkend aanbod op het gebied van kunst- en cultuureducatie.
In 8 schooljaren krijgen de leerlingen een breed aanbod bestaande uit theater, literatuur, muziek, beeldende kunst, film, podiumkunsten en dans.
Dit betekent voor ieder kind elk jaar weer een nieuwe kunstvorm en na acht jaar een gedegen kennismaking met allerlei aspecten van kunst en cultuur.