Luizenkriebels

Na de reguliere schoolvakanties controleren de lol-ouders (let-op-luis) de kinderen op hoofdluis. De reguliere controles vindt u op de jaarkalender. De controle werkt het beste als het haar van uw kind niet is ingevlochten en vrij is van gel of verzorgingsmiddelen.

 Daarnaast melden ouders gevallen van hoofdluis aan de leerkracht. Bij zo'n melding wordt de groep waarin het kind zit en de groepen waarin broertjes of zusjes zitten gecontroleerd.
Als we bij onze controles hoofdluis constateren worden de betrokken ouders door de contactpersoon school ingelicht. We vragen u dan om thuis maatregelen te nemen.

De ouders van de kinderen uit betrokken groep(en) ontvangen een bericht via de Schoudercom. We doen dat omdat we uw medewerking nodig hebben. U kunt immers helpen verspreiding van hoofdluis tegen te gaan door dagelijks uw kind(eren) op hoofdluis te controleren. Dat gaat het beste als u zelf zorgvuldig het haar van uw kind kamt en het gelijktijdig onderzoekt. Dat zou net zo gewoon moeten zijn als tanden poetsen. Een speciale hoofdluiskam is het best voor zo'n controle. Een snelle behandeling voorkomt uitbreiding van de besmetting. Meer informatie vindt u bijvoorbeeld op www.luistelijf.nl en www.kring-apotheek.nl.

Luizenprotocol