Leden

De medezeggenschapsraad 2019-2020 is als volgt samengesteld:

Leerkrachtgeleding:
Helmy Bleeker  - groep 5
Mendie van Zeil - groep 4
Wieger van der Walle - groep 7

Oudergeleding:
Mariëlle van Dorp - Voorzitter
Erwin Devilee (tevens GMR lid)
Joost Hermans