Leden

De medezeggenschapsraad 2018-2019 is als volgt samengesteld:

Leerkrachtgeleding:
Anique Bentvelzen - groep 7-8
Mendie van Zeil - groep 4
Dennis Klaver - groep 1-2 D

Oudergeleding:
Mariëlle van Dorp - Voorzitter
Erwin Devilee (tevens GMR lid)
Edwin Agelink