Anti-Pestprotocol

Pesten wordt bij ons op school niet getolereerd!
Toch kan het wel eens voorkomen dat kinderen elkaar pesten.
Dit willen we dan zo snel mogelijk oplossen.

Het belangrijkste is dat u signalen van pestgedrag ten opzichte van uw kind direct aan ons meldt. Als er snel ingegrepen kan worden, komt er meestal ook snel een einde aan het pestgedrag. Hoe langer er gewacht wordt met ingrijpen, hoe moeilijker het wordt om het pestgedrag te stoppen.

Wij hebben afspraken over hoe om te gaan met pestgedrag door kinderen onderling.

Regelmatig evalueren we met het team het anti-pestprotocol.

We gebruiken de methode Kinderen en hun sociale talenten om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te bevorderen.

Pestprotocol
Informatie over hoe te handelen bij....