Aanmelden

Een enthousiast team zorgt voor gedegen onderwijs en begeleiding van de kinderen. Bent u nieuwsgierig geworden hoe wij werken en hoe de school er van binnen uitziet? Bel dan om u aan te melden voor een rondleiding door de school. Deze vinden ongeveer maandelijk plaats op de dinsdag. U bent van harte welkom!

U kunt uw kind vooraanmelden door gebruik te maken van dit formulier.

Indien u verhuist naar Voorschoten en u bent op zoek naar een plek bij ons op school om in te stromen, neem dan contact op over de mogelijkheden.

Wanneer de school onvoldoende informatie heeft om te beoordelen of uw kind plaatsbaar is, omdat ouder(s)/verzorger(s) geen toestemming geeft/geven voor het opvragen van informatie bij de voorschool, de vorige school of voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek, kan de school besluiten de aanmelding niet in behandeling te nemen. Hiermee vervalt de zorgplicht van de school.

Wij werken volgens het aannamebeleid zoals beschreven in onze schoolgids.