Aanmelden

Een enthousiast team zorgt voor gedegen onderwijs en begeleiding van de kinderen. Bent u nieuwsgierig geworden hoe wij werken en hoe de school er van binnen uitziet? Bel dan om een afspraak te maken voor een informatief gesprek en een kleine rondleiding door de school. U bent van harte welkom!

U kunt uw kind aanmelden door gebruik te maken van dit formulier.

Wanneer de school onvoldoende informatie heeft om te beoordelen of uw kind plaatsbaar is, omdat ouder(s)/verzorger(s) geen toestemming geeft/geven voor het opvragen van informatie bij de voorschool, de vorige school of voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek, kan de school besluiten de aanmelding niet in behandeling te nemen. Hiermee vervalt de zorgplicht van de school.

Wij werken volgens het aannamebeleid van Panta Rhei zoals weergegeven in het volgende document:
Toelatingsbeleid Panta Rhei