Nieuwsbrieven

Maandelijks worden er nieuwsbrieven gemaakt om u te informeren over onze school. De brieven worden via de DigiDUIF verzonden naar alle ouders. De dagen waarop de brieven worden gemaakt, staan op de schoolkalender.

Nieuwsbrieven
Door op de nieuwsbrieven hieronder te klikken, kunt u de informatie lezen.