Notulen

De notulen van MR-vergaderingen kunt u vrijblijvend inzien in de map van de MR. Deze staat in de teamkamer.