Regel van de maandEén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar school gaan. Voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met de kinderen.
Hiervoor hebben we maandregels opgesteld. Daarnaast spreken de groepen ook klassenregels af.

De kinderen kunnen met elkaar afspreken hoe ze de komende maand aan het gewenste gedrag gaan werken en hoe het gevierd kan worden wanneer “het” goed gaat.