Bestuur

BestuurRKBS Emmaus is een Panta Rhei school.
Stichting Panta Rhei heeft negen katholieke, vijf openbare basisscholen, een algemeen toegankelijke en een samenwerkingsschool in Leidschendam, Voorburg, Voorschoten en Den Haag. Vijftien scholen in totaal.
Panta Rhei staat garant voor de kwaliteit van het onderwijsprogramma, individuele zorg voor kinderen en de aanwezigheid van naschoolse opvang.

In de bestuursfilosofie van onze stichting wordt uitgegaan van een bestuur op hoofdlijnen en een krachtige bovenschoolse algemene directie voor de dagelijkse leiding, met een groot aantal gemandateerde bevoegdheden en taken.
Op onze basisschool heeft de directeur de eerste verantwoordelijkheid ten aanzien van het onderwijskundig management en de uitvoering van alle andere aangelegenheden van onze school.

Direct door naar de website van Panta Rhei.

Panta Rhei

Panta Rhei

PANTA RHEI is een uitspraak van de Griekse wijsgeer Heraclitus en betekent letterlijk:
"Alles is in beweging".
Deze gedachte staat centraal op onze scholen. De ontwikkeling van kinderen is voortdurend in beweging. Kinderen staan bijna nooit stil: ze spelen, sporten en doen hun schoolwerk. Ook de school is voortdurend in beweging en past zich aan bij nieuwe ontwikkelingen.
Wij maken gebruik van actieve werkvormen en de modernste lesmethodes. Het kind krijgt zo het best mogelijke onderwijs. In beweging zijn is bij PANTA RHEI vanzelfsprekend.