Aanmelden

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor de school?

Bijna iedere eerste vrijdag van de maand om 9:00uur in de ochtend is er voor toekomstige ouders de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding door de school.

Eén van de directieleden vertelt hoe wij als school werken en u kunt alle vragen stellen die bij u leven. Door de school in “bedrijf” te zien, krijgt u een beeld van hoe wij werken. Na deze rondleiding kunt u een voor-aanmeldingsformulier meenemen. Dit formulier kunt u ingevuld retour zenden.

Het inleveren van een voor-aanmeldingsformulier betekent echter niet dat uw kind automatisch geplaatst wordt op onze school. Regelmatig komt het voor dat er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen. In dat geval vindt toelating plaats op basis van de volgende criteria:
1. Kinderen van wie een broertje of zusje reeds op RKBS Emmaus geplaatst is.
2. Kinderen woonachtig rond onze school.

Ongeveer één jaar voor de vierde verjaardag van uw kind krijgt u schriftelijk bericht met de status van uw aanmelding; definitief of wachtlijstplaats.

Als uw kind geplaatst wordt, dan kan uw kind gebruik maken van de ‘wenregeling’. Dit houdt in dat uw kind kort voor zijn vierde verjaardag enkele ochtenden of middagen op school kan komen wennen (maar nooit meer dan de wettelijk vastgestelde 5 dagdelen). De leerkracht bij wie uw kind in de groep zal worden geplaatst neemt ca. vijf weken voor uw kind vier jaar wordt contact met u op. Kinderen die in de grote vakantie vier jaar worden, hebben deze mogelijkheid niet. Zij worden uitgenodigd om de laatste donderdag voor de grote vakantie een ochtend mee te draaien.

Bij aanmelding van een leerling die al op een andere school zit, geldt dat pas tot plaatsing wordt overgegaan nadat er overleg heeft plaatsgevonden met die school en er duidelijk is geworden dat er geen redenen zijn om toelating te weigeren.

Wij zien u graag op een van de rondleidingen.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om van deze mogelijkheid gebruik te maken, dan kunt u op onderstaande link een voor-aanmeldingsformulier downloaden en het ingevuld toesturen.

Rondleiding

Bijna iedere eerste vrijdag van de maand vanaf 9:00 uur geven wij een rondleiding voor toekomstige ouders.
Hierdoor heeft u de mogelijkheid om de school in "bedrijf" te zien.

Dit schooljaar zijn de rondleidingen op:
02 september 2016
30 september 2016
04 november 2016
02 december 2016
03 februari 2017
10 maart 2017
07 april 2017
02 juni 2017

U bent van harte uitgenodigd!